انواع گیمبال

گیمبال نوعی لرزشگیر یا تکیه‌گاه محوری است که این امکان را فراهم می کند تا دوربین نصب شده در امتداد یک محور خاص بچرخد و به صورت مستقل حرکت کند. یکی از مهم‌ترین مزایای خرید گیمبال،حرفه ای تر شدن و افزایش کیفیت ویدئوها است.

 

انواع گیمبال

گیمبال نوعی لرزشگیر یا تکیه‌گاه محوری است که این امکان را فراهم می کند تا دوربین نصب شده در امتداد یک محور خاص بچرخد و به صورت مستقل حرکت کند. یکی از مهم‌ترین مزایای خرید گیمبال،حرفه ای تر شدن و افزایش کیفیت ویدئوها است.