پهپاد پلیکان ۲ شرکت فرابرد
در شرکت فرابرد ppk ماژول
پهپاد استورم 2 شرکت فرابرد
پهپاد پلیکان ۲ شرکت فرابرد
در شرکت فرابرد ppk ماژول
پهپاد استورم 2 شرکت فرابرد

محصولات

استفاده از به روزترین تجهیزات و زیر ساخت ها در تولید انواع محصولات صنعتی

استورم ۲

فوتوگرامتری ,پایش , شناسایی و سنجش از راه دور

 

پهپادی بهینه سازی شده برای :

فتوگرامتری و نقشه برداری هوایی 

پایش و سنجش از دور

استورم ۳

فوتوگرامتری ,پایش , شناسایی و سنجش از راه دور

 

پهپادی بهینه سازی شده برای مصارف فتوگرامتری با دوربین های فول فریم مانند:

سونی ار ایکس ۱

پایش و حمل تجهیزات خاص

درنا

 کنترل خودکار ,نوع عمود و افق  پرواز

 

پهپادی ترکیبی به صورت عمود و افق پرواز

بدون نیاز به باند پرواز

ارتفاع پرواز بالای ۱۰۰۰ متر

استورم ۲

فوتوگرامتری ,پایش , شناسایی و سنجش از راه دور

 

پهپادی بهینه سازی شده برای :

فتوگرامتری و نقشه برداری هوایی 

پایش و سنجش از دور

استورم ۳

فوتوگرامتری ,پایش , شناسایی و سنجش از راه دور

 

پهپادی بهینه سازی شده برای مصارف فتوگرامتری با دوربین های فول فریم مانند:

سونی ار ایکس ۱

پایش و حمل تجهیزات خاص

درنا

 کنترل خودکار ,نوع عمود و افق  پرواز

 

پهپادی ترکیبی به صورت عمود و افق پرواز

بدون نیاز به باند پرواز

ارتفاع پرواز بالای ۱۰۰۰ متر

توکا

فوتوگرامتری ,پایش , شناسایی و سنجش از راه دور

 

انقلابی در دنیای تصویر برداری هوایی

نقشه برداری هوایی

پایش و سرگرمی در پهپاد توکا 

مداومت ۵۰ دقیقه – دوربین زوم 

قطعات جانبی

گیمبال